Tietoa minusta


Olen toiminut käytettävyyden alalla 90-luvulta lähtien. VTT:llä, Nokialla, Oulun ja Helsingin yliopistoilla, itsenäisenä konsulttina (Joticon).  Mukana asiantuntijana kansainvälisissä verkostoissa ja ISO-standardointityössä. 
Minulla on kokemusta - tutkimusta, opetusta, käytännön työtä, julkaisuja - käytettävyyden eri osa-alueilta: käytettävyyden prosesseista ja kypsyystasoista (väitöstutkimus), kulutustuotteiden käytettävyydestä, käyttöliittymien protoiluista, käytettävyysvaatimusten määrittelystä, käytettävyyden sitomista liiketoiminnan tavoitteisiin. 
Viime aikainen kiinnostuksen ja työskentelyn kohde on käytettävyys tietojärjestelmien hankinnoissa, joka on yksi vaativimmista käytettävyyden osa-alueista. Esimerkiksi terveydenhuollon järjestelmien käytettävyysongelmat ovat yksi esimerkki siitä, että nykyiset lähestymistavat käytettävyyteen eivät toimi. 
Lähtökohtanani on se, että käytettävyyden edistäminen hankinnoissa tarkoittaa nimenomaan hankkijaosapuolen toimenpiteitä. Tässä blogissa tuon esiin kokemuksiani ja näkemyksiäni nimenomaan siihen, miten tietojärjestelmien hankkijoiden tulisi toimia (ja miten ei).

Timo Jokela