keskiviikko 29. toukokuuta 2013

P-SUS (positiviinen SUS) -kysely suomeksi: uusi versio

Aiemmassa kirjoituksessani ehdotin käännöstä P-SUS (Positive System Usability Scale) -kyselylle, ja pyysin käännöksestäni palautetta. Ja kiitos monelle, sitä myös sain!

Tässä nyt uusi versio käännöksestä, johon otin ideoita saamistani kommenteista. Tätäkin toki saa kommentoida, mutta olkoon tämä nyt toistaiseksi voimassa oleva käännökseni.

Tilanteesta riippuen, sanan "verkkosivusto" voi korvata termillä "järjestelmä" tai "palvelu" (tms).

P-SUS (Positiviinen System Usability Scale): 
1
I think that I would like to use this website frequently      
Käyttäisin mielelläni tätä verkkosivustoa usein.
2
I found the website to be simple.
Koin verkkosivuston olevan yksinkertainen.
3
I thought the website was easy to use.
Verkkosivustoa oli mielestäni helppo käyttää.

4
I think that I could use the website without the support of a technical person
Osaisin käyttää verkkosivustoa ilman teknisen henkilön opastusta.

5
I found the various functions in this website were well integrated.
Mielestäni verkkosivuston eri osat toimivat keskenään hyvin yhteen.

6
I thought there was a lot of consistency in this website.
Mielestäni verkkosivuston eri osat toimivat samalla tavalla.

7
I would imagine that most people would learn to use this website very quickly.
Kuvittelen, että useimmat oppisivat verkkosivuston käytön erittäin nopeasti

8
I found the website very intuitive
Mielestäni verkkosivuston käyttö oli erittäin intuitiivista (= oli erittäin helppo arvata, miten verkkosivusto toimii).

9
I felt very confident using the website
Tunsin itseni hyvin varmaksi, kun käytin verkkosivustoa

10
I could use the website without having to learn anything new
Osaisin käyttää verkkosivustoa ilman, että minun täytyy opetella mitään uusia asioita.