maanantai 6. toukokuuta 2013

Positiivinen SUS (System Usability Scale) suomeksi

Positiivisen SUS -skaalan on todettu antavan yhtä luotettavia tuloksia kuin perinteisen SUS -skaalan, mutta on helpompi täyttää (ja sitä kautta käytettävämpi!). Ks.  http://www.amazon.com/Quantifying-User-Experience-Practical-Statistics/dp/0123849683/ref=la_B006LTIRUO_1_1?ie=UTF8&qid=1367820523&sr=1-1.

Kyselyähän käytetään käytettävyystestisession jälkeen mittaamaan koettua käytettävyyttä.

Kyselyt ovat kuitenkin herkkiä käännöksille. Alla on oma käännökseni. Pyydän itse kutakin antamaan palautetta käännöksestä: jos näette käännöksessä ongelmia tai teillä on ehdotuksia, miten parantaa käännöstä. 1
I think that I would like to use this website frequently          
Luulen, että mielelläni käyttäisin tätä verkkosivustoa usein.
2
I found the website to be simple.
Huomasin verkkosivuston olevan yksinkertainen.
3
I thought the website was easy to use.
Ajattelin, että verkkosivuston käyttäminen on helppoa.
4
I think that I could use the website without the support of a technical person
Luulen, että osaisin käyttää verkkosivustoa ilman teknisen henkilön opastusta.
5
I found the various functions in this website were well integrated.
Huomasin verkkosivuston eri toimintojen toimivan hyvin yhteen.
6
I thought there was a lot of consistency in this website.
Ajattelin, että verkkosivuston eri osat toimivat keskenään samalla tavalla.
7
I would imagine that most people would learn to use this website very quickly.
Luulen, että useimmat oppivat verkkosivuston käytön erittäin nopeasti.
8
I found the website very intuitive
Mielestäni verkkosivuston käyttö oli erittäin intuitiivista (oli helppo arvata, miten verkkosivustoa käyttää)
9
I felt very confident using the website
Tunsin itseni hyvin varmaksi, kun käytin verkkosivustoa.
10
I could use the website without having to learn anything new
Osaisin käyttää verkkosivustoa ilman, että minun täytyy opetella mitään uusia asioita.

6 kommenttia:

 1. Pilkun viilausta, mutta voisiko nuo alun verbit jättää pois?

  Luulen, että mielelläni käyttäisin tätä verkkosivustoa usein. -> Käyttäisin mielelläni tätä verkkosivustoa usein.
  2


  I found the website to be simple.


  Huomasin verkkosivuston olevan yksinkertainen. -> Verkkosivusto on yksinkertainen
  3


  I thought the website was easy to use.


  Ajattelin, että verkkosivuston käyttäminen on helppoa. -> Verkkosivuston käyttäminen on helppoa
  4


  I think that I could use the website without the support of a technical person


  Luulen, että osaisin käyttää verkkosivustoa ilman teknisen henkilön opastusta -> Osaisin käyttää verkkosivustoa ilman teknisen henkilön opastusta.

  jne. jne.

  VastaaPoista
 2. hei Eeva,

  kiitos kommenteistasi, ne osuvat juuri sellaiseen asiaan, jota mietin kun käänsin.

  Tein noita käännöksiä sillä ajatuksella, että väittämät kuvaisivat (käytettävyystestin aikaista) käyttökokemusta eikä mielipidettä sivustosta. Ja käyttökokemushan on merkittävästi eri asia kuin mielipide.

  Jos lukee englanninkielisiä väittämiä, niin ne on kyllä myös muotoiltu käyttökokemuksen muotoon. Toki käännöksestä tuli näin kömpelömpi, mutta tavoitteenani oli siis sisällyttää kysymyksiin käyttökokemusnäkökulma.

  VastaaPoista
 3. Hei,

  Kohdat 7-10 toimivat minusta noin, mutta alkuosan suhteen olen samoilla linjoilla kuin Eeva. Suomenkieliset lauseet ovat kiemuraisuudessaan jopa vaikeasti ymmärrettäviä. Minusta ajattelen-sanan käyttö ei myöskään liitä väitettä käyttäjän kokemukseen. Entä jos hän ei aktiivisesti ajatellut ko. asiaa? ”Mielestäni”-sana olisi minusta toimivampi kuvaamaan omaa kokemusta.

  1. -> Uskon, että käyttäisin tätä verkkosivustoa usein. TAI: Uskon, että käyttäisin tätä verkkosivustoa mielelläni.

  2. -> Verkkosivusto oli mielestäni yksinkertainen. (Tosin yksinkertainen voi viitata myös negatiiviseen ominaisuuteen – siksi itse käytän mieluummin termiä ”selkeä”.)

  3. -> Verkkosivuston käyttäminen oli mielestäni helppoa. TAI: Verkkosivustoa oli mielestäni helppo käyttää.

  4. -> Uskon, että osaisin käyttää verkkosivustoa ilman opastusta. (Tekninen henkilö on aika outo termi. Entä jos opastusta tarvitsisi ihan vain joltakulta, joka on käyttänyt jo ko. sivua ilman, että hän on erityisen tekninen henkilö?)

  5. -> Verkkosivuston eri toiminnot oli mielestäni kytketty hyvin yhteen. (”Toimintojen toimivan” kuulostaa vähän hassulta)

  6. -> Mielestäni verkkosivuston eri osat toimivat keskenään samalla tavalla.


  PS. Tämän kommenttikentän käytettävyys oli vähän heikko. Koko kommenttini katosi, kun yritin julkaista sen nimellä, enkä ollut valmiiksi kirjautuneena ko. tilille. ;)

  VastaaPoista
 4. Hei Timo,

  hyvä juttu.

  En ole suomen kielen asiantuntija, koska olen ulkomaalainen, mutta mielestäni jonkun verran verbit voi jättää pois, mutta ei ihan kaikki, koska SUS:illa tunnet ovat tärkeitä. Jos sanotaan "on helppoa", se on fakta, ei tunne ja harvoin joku sitä sanoo sataprosentisesti.

  Lyhyesti: olen samalla linjalla Eevan kanssa, että voi lyhentää numero 1, 4, 10 käyttämällä konditionaalia:
  1. "Käyttäisin..."
  4. "Osaisin..." (huom: "opastusta" vai "tukea"?)
  10. "Osaisin..." ("uusia asioita" --> "uutta"?)

  Kohdalla 2, 6, 8 käyttäisin verbin "Kokea"
  2. "Koen verkkosivuston olevan..."
  6. "Koen verkkosivuston (...) toimivan hyvin yhteen."
  8. "Koen..."

  Kohdalle 3 ja 5 sopisi "Minun mielestä"/"Mielestäni"
  3. "Mielestäni verkkosivuston käyttäminen on helppoa."
  5. "Mielestäni verkkosivuston eri toimintojen yhteensopivuus on hyvä. (?)"

  Numero 7 ja 9 ovat hyviä ilman muutoksia:
  7. "Luulen..." (koska puhe on muista, ei omasta kokemuksesta/tunteesta)
  9. "Tunsin..."

  Toivottavasti palaute ei ole liian sekava.

  Sonia

  VastaaPoista
 5. Samoilla linjoila kuin yllä olevat kommentoijatkin:
  Luulen, että mielelläni käyttäisin tätä verkkosivustoa usein.

  -> Haluaisin käyttää tätä verkkosivua usein.

  Ajattelin, että verkkosivuston käyttäminen on helppoa.

  -> Mielestäni verkkosivusto oli helppokäyttöinen

  Luulen, että osaisin käyttää verkkosivustoa ilman teknisen henkilön opastusta.

  -> Osaisin käyttää verkkosivustoa ilman teknistä tukihenkilöä

  Ajattelin, että verkkosivuston eri osat toimivat keskenään samalla tavalla.

  -> Mielestäni verkkosivusto toimi johdonmukaisesti

  Luulen, että useimmat oppivat verkkosivuston käytön erittäin nopeasti.

  -> Mielestäni useimmat käyttäjät oppisivat nopeasti käyttämään tätä verkkosivustoa

  Tunsin itseni hyvin varmaksi, kun käytin verkkosivustoa.

  -> Tiesin, mitä tein, kun käytin verkkosivustoa

  VastaaPoista
 6. Edellinen postaus siis Krista Jäntti, jostain syystä Google-tiliäni ja kuvaani ei tunnistettu

  VastaaPoista