Käytettävyyden ostaminen

Käytettävyyden ostaminen - tai hankkiminen - on haastavimpia käytettävyyden osa-alueita. Erityisesti tämä näkyy julkisella sektorilla, jossa hankintoja kilpailutetaan. Usein syytetään huonoista lopputuloksista kilpailutusmenettelyä.

Kuitenkin kilpailutus on nähtävä kontekstina, ja ongelmaksi puutteelliset toimintamallit. Käytettävyyden ostamistaito on yksi näistä osa-alueista, jotka eivät tällä hetkellä toimi.

Käytettävyyden ostamisella on kaksi kategoriaa

  • hankittavien tietojärjestelmien käytettävyyden varmistaminen
  • hankittavien käytettävyyspalvelujen laadun varmistaminen
Tässä blogissa keskitytään ensinmainittuun, mutta käydään läpi myös jälkimmäistä. Samoin otetaan esiin myös "peruskäytettävyyteen" liittyviä keskeisiä asioita.